Cartref > Newyddion > Cynnwys

Sut i Ddelio Gyda'r Diffygion Bach canlynol Y Felin Hammer? (1)

Apr 18, 2019

Yn y broses o gynhyrchu bwyd anifeiliaid, mae melin y morthwyl yn chwarae rôl bwysig iawn. Ar un llaw, mae ei berfformiad yn cael dylanwad mawr ar ansawdd cynnyrch. Ar y llaw arall, mae ganddo gost gweithredu uchel (asedau sefydlog a'r defnydd o gostau trydan a chynnal a chadw). Felly, fel offer pwysig yn y felin morthwyl, unwaith y caiff ei thorri, mae'n hawdd arwain at gynhyrchion diamod, neu effeithio ar y cynhyrchiad arferol. Felly, dylem fynd i'r afael â nam posibl y felin morthwyl, er mwyn rhoi'r blagur, a chynllunio ymlaen. Dyma ddadansoddiad nam ar y felin morthwyl math morthwyl cyffredin yn y diwydiant bwyd anifeiliaid (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel melin y morthwyl) fel y nodir isod.

1. Anhawster wrth ddechrau'r modur

1.1 Achos nam: mae foltedd cyflenwad y modur yn rhy isel

Dadansoddi namau: melin y morthwyl yw'r defnyddiwr trydan mwyaf yn y cynhyrchiad porthiant, mae'r defnydd o bŵer yn y llinell gynhyrchu gyfan tua 1/3, felly mae melin y morthwyl drwodd Y ——— △ i ddechrau, pan mae foltedd y cyflenwad pŵer yn rhy isel , bydd gan y modur sain cychwyn isel. Ar yr adeg hon bydd dechrau'r modur yn achosi i'r modur losgi.

Ateb: (1) Sylwch ar foltedd y cyflenwad cyn dechrau. Ar ôl y brig pŵer yna dechreuwch. (2) Defnyddiwch ddigolledwr mawr addas. (3) Ychwanegwch amser cychwyn Y ——— △, yn ystod amser gwaith melin morthwyl, gwnewch yn siŵr bod llai o felin morthwyl yn bwydo.

1.2 Achos nam: Mae melin y morthwyl yn dechrau gyda deunyddiau

Dadansoddi namau : Pan fydd melin y morthwyl yn dechrau fel arfer, nid oes unrhyw ddeunydd crai yn yr ystafell malu, felly mae'n hawdd dechrau; Ond pan fydd deunyddiau crai yn yr ystafell malu, bydd yn anodd dechrau'r modur. Os caiff ei orfodi i ddechrau modur, bydd yn achosi llosgi modur. Yn gyffredinol, mae'n cael ei achosi gan ymyrraeth sydyn y cyflenwad pŵer cyfan neu fethiant y cludwr dilyniannol.

Ateb: Gwnewch y deunyddiau yn wag yn yr ystafell malu i wneud y felin morthwyl yn troi yn hyblyg.

1.3 Achos nam: Mae melin y morthwyl yn dechrau gyda llwyth

Dadansoddi namau: Mewn amodau arferol, dylai'r felin morthwyl fod yn hyblyg wrth droi'r gwerthyd modur â llaw. Ond pan fydd y sgriw o deilsyn yn rhy dynn, bydd yn arwain at anffurfio, mae cylchdroi geifr yn anodd. Bydd y llwyth gwrthiant yn cynyddu wrth ddechrau. Mewn achos difrifol, bydd yn llosgi'r dwyn.

ateb: Gwnewch sgriwiau dwyn yn gyfartal ac yn gymedrol.