Cartref > Newyddion > Cynnwys

Dylanwad Maint Malu Grawn ar Ansawdd Bwyd Anifeiliaid

Jun 13, 2020

Dylid pennu maint maint y grawn wedi'i falu yn ôl y math o ddeunyddiau crai, y math o anifeiliaid i'w bwydo, y cam twf a gofynion y broses. Mae anfanteision i faint gronynnau rhy fras neu rhy fân, ni all gyrraedd y wladwriaeth gynhyrchu orau. Nawr, bydd FDSP yn crynhoi effaith malu maint gronynnau ar ansawdd bwyd anifeiliaid o'r agweddau canlynol.

原料

Effaith maint grawn wedi'i falu ar y defnydd o borthiant

Ar ôl malu, gall y deunydd wella blasadwyedd da byw a dofednod, lleihau'r amser casglu a achosir gan gnoi, effeithio ar weddill, treuliad ac amsugno anifeiliaid, cynyddu'r defnydd o ynni bwydo, a thrwy hynny leihau cyfradd defnyddio bwyd anifeiliaid. Wrth gwrs, y gorau yw'r deunydd. Yn gyffredinol, dylai maint gronynnau maluriol y deunydd fod yn 0.5 ~ 2.0mm, sy'n wahanol oherwydd gwahanol fridiau o dda byw a dofednod, camau bwydo a deunyddiau crai. Oherwydd bod y powdr yn rhy fân, bydd yn gwneud blasadwyedd da byw a dofednod yn mynd yn wael, yn gwneud y deunydd yn sownd yng ngheg da byw a dofednod ac anghyfleustra i'w lyncu. Yn y cyfamser, mae powdr rhy fân yn hawdd achosi briw gastrig da byw a dofednod. Ar ben hynny, oherwydd bod y malu yn rhy fân, bydd yn cynyddu'r defnydd pŵer prosesu bwyd anifeiliaid, yn lleihau'r allbwn, yn cynyddu'r peiriant malu a'i gurwyr morthwyl, sgriniau ac ategolion eraill yn gwisgo, yn lleihau eu bywyd gwasanaeth.

Effaith maint grawn wedi'i falu ar unffurfiaeth y gymysgedd bwyd anifeiliaid

Mae maint gronynnau malu y deunydd yn effeithio ar unffurfiaeth cymysgu'r bwyd anifeiliaid. Y lleiaf yw maint gronynnau cyfartalog y deunydd cymysg, y mwyaf unffurf yw maint y gronynnau, yr arafach fydd y cyflymder cymysgu, a'r uchaf y gellir cyflawni'r unffurfiaeth gymysgu, a'r lleiaf o ffenomen graddio fydd yn digwydd yn y cludo dilynol a proses storio. I'r gwrthwyneb, pan gymysgir sawl deunydd â gwahaniaeth mwy ym maint gronynnau, mae'r unffurfiaeth a gyflawnir trwy gymysgu yn wael. Felly, o safbwynt y broses gymysgu, mae'n ofynnol bod maint grawn maluriedig amrywiol borthiant yn fach ac yn debyg i sicrhau effaith gymysgu dda a sicrhau ansawdd y cynnyrch.

饲料

Effaith maint grawn wedi'i falu ar belennu

Mae maint gronynnau maluriedig y deunydd yn cael dylanwad mawr ar y broses belennu, ansawdd y pelenni, ac ati. Mae maint y pelenni a chyfansoddiad y pelenni o'r un deunydd yn wahanol, bydd ansawdd y pelenni hefyd yn wahanol. Y mwyaf manwl yw gronynnog y deunydd grawnfwyd, gellir gelatinio'r gronyn startsh yn llawnach, ac mae'r cynnwys lleithder yn fwy unffurf. Ar yr un pryd, gall deunydd mân leihau traul marw cylch, gall gynhyrchu gronynnau llyfn a di-grac, ac mae ei strwythur pelenni yn gryno, mae'r gyfradd falu yn isel. Ond bydd malu rhy fân yn cynyddu'r defnydd pŵer malu, yn lleihau allbwn y felin forthwyl, fel bod tymheredd y deunydd wedi'i falu yn cynyddu. Mae'n hawdd bwa'r math hwn o ddeunydd yn y biniau storio.

Nid yw'r gronynnedd malu yn y diwydiant bwyd anifeiliaid yn rhy fân neu'n rhy fras yn dda. Dylai fod yn seiliedig ar eu sefyllfa wirioneddol eu hunain i lunio barn ac addasiad. Bydd FDSP yn rhannu mwy o wybodaeth broffesiynol, a gall ddarparu amrywiaeth o hen wasanaethau trawsnewid ffatri bwyd anifeiliaid. Croeso i'ch sylw a'ch ymgynghoriad.