Cartref > Asiantaethau recriwtio

FDSP cymryd rhan mewn peiriannau bwyd anifeiliaid, peiriannau biomas, peiriannau gwrtaith, a Thwrci cysylltiedig ei brosiectau am fwy na degawd a sefydlu enw da yn y farchnad a feddiannu'r lle uchaf mewn diwydiant, mwy pwysig yn ei gynnyrch a gwasanaeth derbyn yn dda gan gleientiaid ledled y byd. Ystod y blynyddoedd diwethaf, y FDSP addewid ac ymrwymiad llawn fodlon gan cleient. Gyda mor gryf ffafriol sylfaen cleientiaid, bydd FDSP sicr, ddatblygu gynt ac yn fwy stably nag erioed yn farchnad fyd-eang. Yn ei ffyniant yn dod!

Yn dilyn degawd o ddatblygiad, bellach mae FDSP wedi ffurfio ei strategaeth datblygu grŵp i fanteisio ymhellach farchnad fyd-eang, sef, AGENTSHIP.

Er mwyn gwneud pob un o'r cleientiaid sydd â diddordeb mewn FDSP agentship llawn yn teimlo'n optimistaidd gobaith ar gyfer y busnes yn y dyfodol, bydd yn rhannu gyda hwy bob ein gwerth grŵp, athroniaeth, diwylliant.

Rydym yn croesawu'n cleientiaid ag enw da ac enwog i wybod inni, ymddiried ynom, a dibynnu ar inni sefydlu perthynas gryfaf a agentship.